Číslo paragrafu: 1011

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):ZEMŘÍT V JEŽÍŠI KRISTU
2. podnadpis:SMYSL KŘESŤANSKÉ SMRTI
Smrtí Bůh volá člověka k sobě. Proto může křesťan zakoušet vůči smrti podobnou touhu, jakou měl svatý Pavel: „Mám touhu zemřít a být s Kristem“ (Flp 1,23); a může proměnit podle Kristova příkladu svou vlastní smrt v úkon poslušnosti a lásky k Otci. „Má láska je ukřižovaná … je ve mně živá voda, která mi uvnitř našeptává a říká: ‘Pojď k Otci!’“ „Chci vidět Boha, ale abych ho viděla, je třeba zemřít.“ „Neumírám, vcházím do života.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1025 -  nebe, nebeské království, život-věčný, Kristovo království, společenství-s Kristem 

Vybrané dle klíčových slov:

400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1710 - povolání, poslání    
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
612 - Getsemany, smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , hříchy , život-věčný
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení