Číslo paragrafu: 1012

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):ZEMŘÍT V JEŽÍŠI KRISTU
2. podnadpis:SMYSL KŘESŤANSKÉ SMRTI
Křesťanský pohled na smrt je vytříbeným způsobem vyjádřen v liturgii církve: „Život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1014 - smrt-náhlá, smrt-křesťanská , hodina smrti , smrt-připravenost , sv. Josef-patron šťastné smrti
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
1479 - společenství svatých, zemřelí , odpustky , tresty-časné  
1013 - reinkarnace, smrt-konečnost , smrt-křesťanská , život-jedinost , čas milosti
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
1055 - přímluvy-za duše v očistci, společenství svatých , zemřelí , život-věčný , eucharistie
1006 - lidský úděl, přirozenost , smrt , smrt-křesťanská , odplata za hřích
1258 - spása-prostředky, křest-krve , křest-touhy , smrt-křesťanská  
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
958 - společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé , památka zesnulých , zemřelí , církev-tři stavy
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí