Číslo paragrafu: 1013

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):ZEMŘÍT V JEŽÍŠI KRISTU
2. podnadpis:SMYSL KŘESŤANSKÉ SMRTI
Smrt je konec pozemského putování člověka, času milosti a slitování, který mu Bůh dopřává, aby naplnil svůj pozemský život podle Božích záměrů a aby rozhodl o svém posledním osudu. Když skončí náš „jediný pozemský život“, už se nevrátíme žít jiné pozemské životy. Každý člověk umírá jen „jednou“ (Žid 9,27). Po smrti není žádné „převtělování“ (reinkarnace).

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1014 - smrt-náhlá, smrt-křesťanská , hodina smrti , smrt-připravenost , sv. Josef-patron šťastné smrti
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
1006 - lidský úděl, přirozenost , smrt , smrt-křesťanská , odplata za hřích
1258 - spása-prostředky, křest-krve , křest-touhy , smrt-křesťanská  
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti