Číslo paragrafu: 1014

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):ZEMŘÍT V JEŽÍŠI KRISTU
2. podnadpis:SMYSL KŘESŤANSKÉ SMRTI
Církev nás vybízí, abychom se připravovali na hodinku své smrti („Od náhlé a nenadálé smrti, vysvoboď nás, Pane“: Litanie ke všem svatým), abychom prosili Matku Boží, aby se za nás přimlouvala „v hodinu smrti naší“ (Zdrávas Maria), a abychom se svěřovali svatému Josefovi, patronu šťastné smrti: „Vždycky by sis měl ve skutcích i myšlenkách počínat tak, jako bys už dnes umíral. Kdybys měl čisté svědomí, nebál by ses příliš smrti. Proto by bylo lepší chránit se hříchů než utíkat před smrtí. Nejsi-li připraven dnes, jak budeš zítra?“ „Buď chválen, můj Pane, za naši sestru tělesnou smrt, které žádný živý člověk nemůže uniknout. Běda těm, kteří zemřou ve smrtelných hříších! Blažení jsou ti, které smrt nalezne ve tvé nejsvětější vůli, těm pak druhá smrt nijak neuškodí.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2676 -  Abrahám, Abram, andělé, archa, bytosti-duchové 2677 -  důvěra, hříšníci, Maria, modlitba, modlitba-Mariina

Vybrané dle klíčových slov:

1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
1013 - reinkarnace, smrt-konečnost , smrt-křesťanská , život-jedinost , čas milosti
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
1006 - lidský úděl, přirozenost , smrt , smrt-křesťanská , odplata za hřích
1258 - spása-prostředky, křest-krve , křest-touhy , smrt-křesťanská  
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská