Číslo paragrafu: 1027

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NEBE
Toto tajemství blaženého společenství s Bohem a se všemi, kteří jsou v Kristu, překonává jakékoliv chápání a jakoukoliv představivost. Písmo svaté o tom mluví obrazně: život, světlo, pokoj, svatební hostina, víno, království, dům Otce, nebeský Jeruzalém, ráj: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

959 -  chvála Boha, církev-tři stavy, rodina-Božích dětí, společenství-svatých, liturgie -nebeská 1720 -  blahoslavenství, blaženost, patření na Boha, radost, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

1026 - nebe, společenství-s Bohem , vykoupení , přivtělení-ke Kristu , život-věčný
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1257 - spása-prostředky, nebe , evangelium-hlásání   
376 - člověk, ráj , milost-prvotní spravedlnosti , smrt , utrpení
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl
1118 - svátosti-církve, eucharistie , společenství-s Bohem   
374 - člověk, přátelství-s Bohem , ráj , Bůh-Stvořitel , nové stvoření
378 - člověk, práce , ráj , spolupráce , námaha
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné