Číslo paragrafu: 103

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Kristus - jediné Slovo Písma svatého
Proto církev měla vždy v úctě Boží Písmo, jako má v úctě samo tělo Páně. Neustále totiž podává věřícím chléb života, který bere ze stolu jak Božího slova, tak Kristova těla.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1100 -  Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie 1184 -  sedadlo-pro kněze, liturgie-řízení, katedra, ambon, Boží slovo-předčítání 1378 -  eucharistie-úcta, eucharistické způsoby, bohopocta, klanění 

Vybrané dle klíčových slov:

104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
81 - Boží-slovo, Písmo svaté , tradice-posvátná , hlásání , Duch svatý
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
2042 - církev, církevní přikázání , eucharistická oběť , eucharistie , křest
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské