Číslo paragrafu: 1036

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):PEKLO
Výpovědi Písma svatého a nauka církve o pekle jsou výzvou k odpovědnosti, s níž má člověk užívat své svobody se zaměřením na svůj věčný osud. Současně jsou i naléhavou výzvou k obrácení: „Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou“ (Mt 7,13-14). „Protože však neznáme den ani hodinu, je třeba, jak nás napomíná Pán, stále bdít, abychom si po skončení svého jediného pozemského života zasloužili přijít s ním ke svatební hostině a přidružit se k požehnaným, a ne, aby nám bylo rozkázáno jako špatným a lenivým služebníkům odejít do věčného ohně, do vnější temnoty, kde ‘bude pláč a skřípění zubů’.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1734 -  dobro, odpovědnost, poznání-dobra, svíce  1428 -  obrácení-druhé, obrácení-ke Kristu, hříchy, očišťování, svátost pokání a smíření

Vybrané dle klíčových slov:

160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
633 - peklo, posmrtná říše , spravedliví , zavržení , mrtví
1034 - peklo, neuhasitelný oheň , odsouzení , duše  
1035 - peklo, oddělení od Boha , tresty-pekelné , štěstí  
1056 - peklo, věčná smrt , varování , trýznivá skutečnost , život-věčný
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1746 - násilí, odpovědnost , svíce   
1778 - naděje, odpovědnost , povinnosti , přirozený mravní zákon , rozum
1791 - nevědomost, odpovědnost , svědomí , úsudek mylný  
1793 - nevědomost, odpovědnost , svědomí , úsudek mylný  
1868 - hříchy, odpovědnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1914 - lidské společenství, odpovědnost , spolupráce-s Bohem , svědomitost , výchova
1916 - lidské společenství, odpovědnost , povinnosti , spolupráce-s Bohem , spravedlnost
1037 - předurčení, peklo , svoboda , modlitba-za hříšníky , pokání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo , oloučení-od Boha , spása  
357 - Bůh-vztah s člověkem, člověk , svoboda , člověk-důstojnost , člověk-společenství s Bohem
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život