Číslo paragrafu: 1042

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
Na konci času dojde Boží království své plnosti. Po všeobecném soudu budou spravedliví navždy kralovat s Kristem, oslaveni na těle i na duchu, a i samotný vesmír bude obnoven: „Církev … bude dovršena teprve v nebeské slávě, až přijde čas, kdy bude všechno obnoveno. Pak bude s lidským pokolením dokonale v Kristu obnoven celý svět, který je těsně spojen s člověkem a jeho prostřednictvím dosahuje svého cíle.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

769 -  církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat, církev-pronásledování, zkoušky, útěcha 670 -  Boží-království, Boží-plán (spásy), církev-svatá, Ježíš Kristus-nanebevstoupení, poslední doba 310 -  Bůh-Stvořitel, zlo, dokonalost, svoboda-člověka, dobro

Vybrané dle klíčových slov:

1047 - svět-obnova, vesmír-obnova , viditelný svět , Ježíš Kristus-oslavení  
1046 - vesmír-obnova, vykoupení-komplexní , stvoření (proces) , člověk a svět , život-věčný
1043 - nové nebe a nová země, svět-obnova , sjednocení všeho v Kristu , Boží úmysl  
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
743 - Duch svatý-poslání, Boží Syn , konec časů , plnost časů  
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
1048 - konec světa-čas, svět a hřích , vesmír-obnova , viditelný svět , svět a spravedlnost
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
77 - apoštolové, apoštolská posloupnost , biskupové , evangelium , konec časů
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů