Číslo paragrafu: 1046

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
Pokud jde o vesmír, zjevení potvrzuje hluboké spojení osudu hmotného světa a člověka: „Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicotnosti … Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby porušení … Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme … vykoupení našeho těla“ (Řím 8,19-23).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

349 -  Den Páně, stvoření (proces)-smysl, vykoupení, vzkříšení, Ježíš Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1047 - svět-obnova, vesmír-obnova , viditelný svět , Ježíš Kristus-oslavení  
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
318 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , tvor , z ničeho  
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1048 - konec světa-čas, svět a hřích , vesmír-obnova , viditelný svět , svět a spravedlnost