Číslo paragrafu: 105

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Inspirace a pravda Písma svatého
Bůh je autorem Písma svatého. „Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmě svatém obsaženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Ducha svatého. Svatá matka církev totiž považuje podle apoštolské víry všechny knihy jak Starého, tak Nového zákona se všemi jejich částmi za posvátné a kanonické, protože jejich původcem je Bůh, neboť byly sepsány z vnuknutí Ducha svatého, a jako takové byly církvi předány.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

136 - autor-Písma svatého, autor-lidský , neomylnost , PRAVDA , spása
121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva
1980 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1981 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
1982 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva
124 - Nový zákon, Boží-slovo , církev , Ježíš Kristus , církev-apoštolská
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva , úmluva
91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem