Číslo paragrafu: 1050

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):NADĚJE V NOVÉM NEBE A NOVOU ZEMI
„Neboť … všechny tyto dobré plody přírody i našeho přičinění, které jsme v Duchu Páně a podle jeho příkazu zde na zemi rozmnožili, potom opět nalezneme, avšak očištěné od každé skvrny, ozářené a přetvořené, až Kristus odevzdá Otci věčné a všeobecné království.“ Pak bude Bůh „všechno ve všem“ (1 Kor 15,28), ve věčném životě: „Skutečný a pravý život je Otec, který skrze Syna vylévá v Duchu svatém své dary na všechny, nevyjímaje žádného. A z jeho milosrdenství se i nám lidem dostalo nepomíjejícího zaslíbení věčného života.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1709 -  člověk, člověk-Boží obraz, přijetí za Boží děti, život-mravní, lidé 260 -  jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice

Vybrané dle klíčových slov:

1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1727 - blaženost, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1049 - země-zvelebení, pokrok-pozemský , Kristovo království , země-nová , život-věčný
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha , život-věčný , naděje , štěstí-věčné
1060 - konec světa, vesmír-obnova , život-věčný , Bůh-všechno ve všem  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená , život-věčný , Nová smlouva  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení , život-věčný , vzkříšení  
1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
2027 - obrácení, zásluhy , život-věčný   
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží