Číslo paragrafu: 1051

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Každý člověk dostává ve své nesmrtelné duši svou věčnou odplatu hned po své smrti, při soukromém soudu, od Krista, soudce živých i mrtvých.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
1022 - smrt, soud-soukromý , očišťování-duše , nebeská blaženost , zavržení
400 - smrt, duše , muž a žena , žádostivost , dějiny
625 - smrt, duše-Kristova , hrob Ježíše Krista , Ježíš Kristus-pohřbení , vzkříšení
1007 - smrt, život , naléhavost života , smysl-existence  
1008 - smrt, Bůh-Stvořitel , odplata za hřích , poslední nepřítel  
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1023 - smrt, očišťování , křest , patření na Boha , Poslední soud
679 - Ježíš Kristus-soudce, Poslední soud , milost-odmítání , věčná smrt , život-pozemský
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1054 - očistec, smrt , Boží milost , život-věčný , svatost
612 - Getsemany, smrt , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , hříchy , život-věčný
402 - hřích, smrt , spása , odsouzení-lidstva , ospravedlnění
413 - ďábel, smrt , závist , svět  
624 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , sestoupení do pekel , velikonoční tajemství , Bílá sobota
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt , vykoupení   
636 - sestoupení do pekel, smrt , vítězství-nad smrtí , ďábel