Číslo paragrafu: 1064

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
2. podnadpis:"AMEN"
Závěrečné „amen“ v Krédu tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo „věřím“. Věřit znamená říci „amen“ ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním, znamená naprosto důvěřovat tomu, který je „amen“ nekonečné lásky a dokonalé věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy „amen“ k „věřím“ vyznání víry našeho křtu: „Vyznáním víry ať je pro tebe zrcadlem. Dívej se do něho, abys viděl, zda věříš všechno, o čem prohlašuješ, že to věříš. A denně se raduj ze své víry.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

197 -  vyznání víry, křest, učení křesťanské, život, srdce 2101 -  almužna, biřmování, kněží, křest, křesťané

Vybrané dle klíčových slov:

1062 - amen, věřit , důvěra , Boží-věrnost , věrnost-člověka
1061 - amen, konec , modlitba   
1063 - amen, Bůh-amen , Bůh pravdy , Boží-přísliby  
1065 - amen, Ježíš Kristus-amen , Otcova láska , Boží sláva , ano
2856 - amen, doxologie , modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš
2865 - amen, modlitba , modlitba-Páně , Otčenáš  
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
193 - vyznání víry, život-církve , krédo , překonávat  
197 - vyznání víry, křest , učení křesťanské , život , srdce
198 - vyznání víry, Bůh-Otec , Nejsvětější trojice , počátek , stvoření (proces)
325 - vyznání víry, Bůh-stvořitel , stvoření (proces) , svět-neviditelný , země
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život
13 - rozvržení, vyznání víry , svátosti , přikázání , modlitba
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
188 - symbolon, vyznání víry , krédo , pravdy-víry , katecheze
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
199 - Bůh-Otec, vyznání víry , nejdůležitější , Desatero , přikázání
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
200 - Bůh-jediný, Stará smlouva , vyznání víry , přirozenost-božská , podstata