Číslo paragrafu: 1066

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:PŘOČ LITURGIE
Ve vyznání víry vyznává církev tajemství Nejsvětější Trojice a její milostivé rozhodnutí o celém stvoření: Otec dovrší „tajemství své vůle“ tím, že dá svého milovaného Syna a svého svatého Ducha pro spásu světa a pro slávu svého jména. Toto je tajemství Kristovo, zjevené a uskutečněné v dějinách podle plánu, podle moudře uspořádaného „opatření“, které svatý Pavel nazývá „tajemné rozhodnutí“ a jež patristická tradice bude nazývat „ekonomií Slova“ nebo „ekonomií spásy“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

50 -  Boží-plán (spásy), světlo-rozumu, Bůh-poznání, Bůh-zjevený, rozum 236 -  Boží-díla (ekonomie), církevní otcové, ekonomie-spásy, teologie-spásy, Nejsvětější Trojice

Vybrané dle klíčových slov:

258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
1551 - ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné , láska
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad , spisy apoštolské , křest , modlitby-církve
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry , víra , život-křesťanský , poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby , trinitární teologie , Duch svatý , počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata , božské osoby , jediné božství  
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství , božská ekonomie , božské osoby , vtělení
431 - dějiny-spásy, hříchy , Ježíš Kristus-Vykupitel , otroctví , spása
2259 - dějiny-spásy, krev , láska , láska-k bližnímu , nepřátelé
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání