Číslo paragrafu: 1074

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:KATECHEZE A LITURGIE
„Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla.“ Je tedy výsadním místem pro katechezi Božího lidu. „Katecheze má hluboké vnitřní spojení s celou liturgickou a svátostnou činností, protože Ježíš Kristus plně působí na přetváření lidí ve svátostech a především v eucharistii.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
1144 - shromáždění-liturgické, funkce-liturgické , obřady liturgické   
1198 - shromáždění-liturgické, kostel , svatá místa , nebeský Jeruzalém , církev
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
4 - předávání víry, katecheze , víra , Kristovo tělo  
426 - Ježíš Kristus, katecheze , společenství-s Bohem , Boží-plán (spásy) , katecheze-cíl