Číslo paragrafu: 1099

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla):DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis:DUCH SVATÝ PŘIPOMÍNÁ KRISTOVO TAJEMSTVÍ
Duch a církev spolupracují na tom, aby v liturgii představili Krista a jeho dílo spásy. Liturgie je slavení památky tajemství spásy, zvláště v eucharistii a obdobně v ostatních svátostech. Duch svatý je živou pamětí církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

91 -  Duch svatý, zjevení, věřící, pomazání, pravda

Vybrané dle klíčových slov:

1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , víra , svátosti , spolupráce-s Duchem svatým
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo , liturgie , víra-odpověď člověka , společenství víry
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem , liturgie , zpřítomňování  
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy , mana na poušti , potopa , přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem , liturgie-cíl , Boží děti-shromažďování  
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo