Číslo paragrafu: 1118

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTI CÍRKVE
Svátosti jsou „svátostmi církve“ ve dvojím významu: jsou „z ní“ a „pro ni“. Jsou „z církve“ proto, že ona je svátostí Kristovy činnosti; on v ní působí díky seslání Ducha svatého. A jsou „pro církev“; jsou to totiž „svátosti, které budují církev“, neboť ukazují a sdílejí lidem, především v eucharistii, tajemství společenství s Bohem — Láskou, s jedním ve třech osobách.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1396 -  církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty, svaté přijímání, údy-Kristova těla, tajemství-eucharistie

Vybrané dle klíčových slov:

1210 - svátosti-církve, život-křesťanský , Ježíš Kristus , život z víry , uzdravení
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1358 - eucharistie, díkuvzdání , obětní památka , eucharistie-přítomnost Krista  
1368 - eucharistie, Kristova oběť , oběť církve , církev-tělo Kristovo , utrpení
1370 - eucharistie, společenství církve , církev nebeská , Maria , světci
1373 - eucharistie, Ježíš Kristus-přítomnost , eucharistická přítomnost , Ježíš Kristus-v potřebných  
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
1390 - eucharistie, svaté přijímání-pod jednou způsobou , přijímání pod obojí , znamení liturgická  
1533 - eucharistie, křest , povolání , svět-evangelizace , učedníci
1117 - svátosti-ustanovení, svátosti-církve , tajemství-Boží , svátosti-počet , svátosti a Duch svatý
1113 - svátosti-počet, eucharistie , liturgie , svátosti-společné prvky  
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1354 - anamneze, eucharistie , přímluvy , společenství církve , obětování
1360 - díkuvzdání, eucharistie , chvála Boha , vykoupení , posvěcení