Číslo paragrafu: 1124

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTI VÍRY
Víra církve předchází víru věřícího, který je vyzýván, aby ji přijal. Když církev slaví svátosti, vyznává víru, kterou přijala od apoštolů. Odtud starobylé rčení: „Lex orandi, lex credendi.“ Zákon modlitby je zákonem víry, církev věří tak, jak se modlí. Liturgie je ustavujícím prvkem svaté a živé tradice.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

166 -  víra, věřící, společenství, víra-předávání, bližní 1327 -  eucaristie-souhrn víry, eucharistie-poslání víry, eucharistie-naše myšlení, mše svatá  78 -  tradice-církevní, tradice-liturgická, život-církve, bohoslužba, církevní otcové

Vybrané dle klíčových slov:

1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry