Číslo paragrafu: 1125

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek:VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTI VÍRY
Z tohoto důvodu nemůže služebník nebo společenství libovolně měnit nebo upravovat žádný svátostný obřad. Ani nejvyšší církevní autorita nemůže měnit liturgii, jak se jí zlíbí. Může to učinit jedině v poslušnosti víry a v posvátné úctě k tajemství liturgie.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1205 -  liturgie-neměná část, liturgie-proměné části, církev-strážcevíry, povinnosti 

Vybrané dle klíčových slov:

1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel , církev , církev-učitelský úřad , přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání , církev , církev-učitelský úřad , rozum
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
1573 - modlitby-liturgické, obřady , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1131 - liturgie, obřady , milost   
1234 - mystagogie, obřady , zasvěcení