Číslo paragrafu: 1140

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDO SLAVÍ?
2. podnadpis:CELEBRANTI SVÁTOSTNÉ LITURGIE
Liturgii slaví celé společenství, Kristovo Tělo spojené se svou Hlavou. „Liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž slavnostní projevy církve. Církev však je svátost jednoty’. Je to svatý lid, sjednocený a uspořádaný pod vedením biskupů. Proto tyto úkony přísluší celému tělu církve, jsou projevem celého těla a na celé tělo působí. Jednotlivých údů se však týkají různým způsobem podle různých stavů, úkolů a činné účasti.“ Proto „kdykoliv obřady svou povahou vyžadují, aby se konaly společně s přítomností a aktivní účastí věřících, je třeba zdůraznit, že takový způsob má přednost — v rámci možnosti — před tím, aby obřady konali jednotlivci jakoby soukromě“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

752 -  církev-všeobecné společenství, církev-Boží lid, křesťané, církev-místní společenství, církev-liturgické společenství 1348 -  eucharistické shromáždění, Ježíš Kristus-kněžství, biskup-in persona Christi, bohoslužba-předsedající, amen 1372 -  eucharistická oběť, eucharistie, Ježíš Kristus-Vykupitel, obět-Ježíše Krista, shromáždění

Vybrané dle klíčových slov:

1111 - liturgické úkony, liturgie-pozemská , svátosti , tajemství-spásy , liturgie-nebeská
1407 - údy-církve, život-církve , eucharistie-vrchol života církve , oběť chvály , spása
1144 - shromáždění-liturgické, funkce-liturgické , obřady liturgické   
1198 - shromáždění-liturgické, kostel , svatá místa , nebeský Jeruzalém , církev
2562 - duše, liturgické úkony , modlitba , smlouva , srdce lidské
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
1213 - hříchy, znovuzrození , údy-církve , život-křesťanský  
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1193 - neděle, den Páně , shromáždění-liturgické , bohoslužba , den vzkříšení
738 - Duch svatý-jednota, církev-církev a Duch svatý , Nejsvětější Trojice , údy-církve , církev-svatá
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
1268 - křest, kněžství-veobecné , prorocké poslání , královské poslání , údy-církve
2538 - ďábel, lítost , srdce lidské , svět-smrti , údy-církve
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti , eucharistie , kultura , shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie , milost , přilnutí-ke Kristu , shromáždění-liturgické