Číslo paragrafu: 1147

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:ZNAMENÍ A SYMBOLY
Bůh hovoří k člověku skrze viditelné stvoření. Hmotný vesmír se představuje rozumu člověka, aby v něm četl stopy svého Stvořitele. Světlo a noc, vítr a oheň, voda a země, strom i ovoce mluví o Bohu a symbolizují zároveň jeho velikost i jeho blízkost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

299 -  Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), dobro, rozum, sv.Lev Veliký

Vybrané dle klíčových slov:

176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
330 - andělé, bytosti-duchové , rozum , vůle , dokonalost
377 - člověk, ráj , rozum , sebeovládání , smysly
482 - Ježíš Kristus, vůle , rozum , harmoni , Nejsvětější Trojice
1711 - duše, duše-duchová , rozum   
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2327 - láska, láska-k bližnímu , rozum , válka , bližní
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
2518 - blahoslavenství, čistota , rozum , srdce-čistota  
2535 - hlad, chtivost majetku , rozum , žádostivost , bída