Číslo paragrafu: 1148

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:ZNAMENÍ A SYMBOLY
Tyto vnímatelné skutečnosti, poněvadž jsou stvořené, se mohou stát místem, na němž se projevuje Boží činnost, která posvěcuje lidi, a činnost lidí, kteří vzdávají Bohu svou poctu. Stejně je tomu se znameními a symboly společného života lidí: omývání, mazání olejem, lámání chleba a pití z jednoho kalicha může vyjadřovat posvěcující přítomnost Boha a vděčnost člověka k svému Stvořiteli.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

354 - stvoření (tvor), zákon , morálka , moudrost  
1146 - člověk, symboly , znamení , komunikace  
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
48 - Boží-dokonalost, stvoření (tvor) , nevyčerpává , řeč-víry , tajemství
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
342 - tvorové-hierarchie, stvoření (tvor) , člověk   
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
1047 - svět-obnova, vesmír-obnova , viditelný svět , Ježíš Kristus-oslavení  
52 - světlo, život-božský , život-lidský , adoptyvní syny , odpověď
2318 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
2319 - láska, láska-k bližnímu , život-lidský , bližní , integrita-osobnosti
1295 - biřmování, pečeť , znamení   
1304 - "charakter" svátosti, pečeť , znamení   
2159 - křestní-jméno, věčnost , znamení , "charakter" svátosti , pečeť
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
306 - Boží-plán, Bůh-Stvořitel , stvoření (tvor) , důstojnost-lověka , spolupráce
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha , stvoření (tvor) , tvorové-vzájemná závislost , závislost vzájemná