Číslo paragrafu: 1149

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:ZNAMENÍ A SYMBOLY
Velká náboženství lidstva dosvědčují, často velmi působivě, kosmicky a symbolický smysl náboženských obřadů. Liturgie církve předpokládá, přejímá a posvěcuje prvky stvoření a lidské kultury tím, že jim udílí důstojnost jako znamení milosti, nového stvoření v Ježíši Kristu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

843 -  církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská, spása, náboženství, dobro-hledání

Vybrané dle klíčových slov:

2142 - Boží-jméno, náboženství , zbožnost , svoboda náboženská  
28 - hledání, dějiny , náboženství , modlitba , kult
238 - Bůh-Otec, Bůh-Stvořitel , náboženství , smlouva , chudí
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
2104 - láska, láska-k Bohu , náboženství , pravda , přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu , náboženství , společnost občanská , svoboda
842 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , lidské pokolení , náboženství , úmysly Boží
843 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , spása , náboženství , dobro-hledání
2095 - klanění, láska , láska-k Bohu , náboženství , stvoření (tvor)
2105 - církev-katolická, láska , láska-k Bohu , náboženství , povolání
2106 - člověk-důstojnost, láska , láska-k Bohu , náboženství , přirozenost-lidská
2125 - ateismus, láska , láska-k Bohu , náboženství , úmysly
2569 - Abrahám, Abram , modlitba , náboženství , Starý zákon
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie , modlitby-liturgické , Izrael , liturgické prvky
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
1674 - křížová cesta, liturgické slavnosti , liturgie , náboženské tance , obřady-smysl