Číslo paragrafu: 1150

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):JAK SLAVIT?
2. podnadpis:ZNAMENÍ A SYMBOLY
Znamení smlouvy. Vyvolený národ dostává od Boha rozpoznávací znamení a symboly, jež charakterizují jeho liturgický život: nejsou to již jen slavení kosmických cyklů a společenské úkony, nýbrž znamení Smlouvy, symboly velkých činů, které vykonal Bůh pro svůj lid. Z těchto liturgických znamení Staré smlouvy je možno připomenout obřízku, pomazání a posvěcení králů a kněží, vkládání rukou, oběti a především Velikou noc (paschu). Církev rozpoznává v těchto znameních předobraz svátostí Nové smlouvy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1334 -  eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně, mana, kalich požehnání, eucharistie-ustanovení

Vybrané dle klíčových slov:

527 - obřízka, Ježíš Kristus , Abrahámovo potomstvo , Zákon , Stará smlouva
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
200 - Bůh-jediný, Stará smlouva , vyznání víry , přirozenost-božská , podstata
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
1146 - člověk, symboly , znamení , komunikace  
522 - Ježíš Kristus-příchod, oběti , obřady , proroci , Stará smlouva
2582 - modlitba, oběti , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , evangelium
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
121 - Starý zákon, Písmo svaté , Stará smlouva  , úmluva
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
2099 - láska, láska-k Bohu , oběti , přímluvy , znamení víry
2581 - modlitba, oběť-Starého zákona , oběti , obrácení , srdce-obrácení
2711 - modlitba, modlitby-vnitřní , oběti , očišťování , srdce-chudoba
2805 - modlitba, modlitba-Páně , oběti , sedm proseb , uzdravení
1241 - křižmo, dar Ducha svatého , pomazání , olej-svěcený  
204 - Bůh-zjevený, Boží-jméno , hořící keř , Stará smlouva , Nová smlouva
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1980 - Starý zákon, evangelium , Písmo svaté , Stará smlouva , úmluva