Číslo paragrafu: 1166

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:DEN PÁNĚ
„Podle apoštolské tradice, která má původ ode dne Kristova vzkříšení. slaví církev velikonoční tajemství vždy osmý den, který je zároveň „první den týdne“, připomínka prvního dne stvoření, a „osmý den“, jímž Kristus po svém „odpočinku“ velké soboty zahajuje den, „který učinil Pán“, „den, který nezná západu“. „Večeře Páně“ tvoří jeho střed, protože se v ní celé společenství věřících setkává se vzkříšeným Pánem, který je zve ke své hostině: „Den Páně, den vzkříšení, den křesťanů, je naším dnem. Nazývá se dnem Páně, protože v něm Pán vítězně vystoupil k Otci. Pohané jej nazývají dnem slunce“ dobrá, i my jej rádi nazýváme tímto způsobem: dnes totiž vzešlo světlo světa, dnes se objevilo slunce spravedlnosti, jehož paprsky nám přinášejí spásu.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1343 -  eucharistie-doba slavení, lámání chleba, život-církve, eucharistie-neděle, Den Páně

Vybrané dle klíčových slov:

2191 - Den Páně, neděle , osmý den   
2192 - Den Páně, neděle , osmý den   
2195 - Den Páně, neděle , osmý den   
1167 - Den Páně, liturgie , shromáždění-liturgické , vzkříšení-oslava , eucharistie
2193 - Den Páně, svátky , neděle , osmý den  
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas