Číslo paragrafu: 1167

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:DEN PÁNĚ
Neděle je v pravém smyslu dnem liturgického shromáždění, dnem, kdy se věřící shromažďují, „aby slyšeli Boží slovo a měli účast na eucharistii. Tak slaví památku utrpení, zmrtvýchvstání a slávy Pána Ježíše a vzdávají díky Bohu, který“ je znovu zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista mají živou naději. „Ó Kriste, když rozjímáme o podivuhodných skutcích, které jsi vykonal v tento nedělní den svého svatého vzkříšení, říkáme: Požehnán buď nedělní den, protože v něm začalo stvoření … spása světa … obnova lidského pokolení … V něm zajásalo nebe i země a celý vesmír se naplnil světlem. Požehnán buď nedělní den, protože v něm byly otevřeny brány ráje, takže Adam a všichni, kteří z něho byli vypuzeni, tam mohou beze strachu vstoupit.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

2177 - Den Páně, eucharistie , Josef , Maria , Maria-nanebevzetí
2178 - Den Páně, eucharistie , křesťané-shromáždění , modlitba-tradice , modlitby-liturgické
2182 - Den Páně, eucharistie , spása , svědectví-církve , svědectví-o Bohu
1166 - Den Páně, neděle , liturgie , den vzkříšení , osmý den
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl , vykoupení , vzkříšení , Ježíš Kristus
1572 - Den Páně, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2174 - Den Páně, svátky , temnota , vzkříšení , neděle
2175 - Den Páně, oběť-na kříži , sobota , tajemství-Kristovo , cesta kříže
2176 - Den Páně, oslava-Boha , přirozený mravní zákon , Stará smlouva , úmluva
2180 - Den Páně, obřady , přikázání , svátky , závazky
2184 - Den Páně, klid , kultura , odpočinek , práce
2185 - Den Páně, klid , milost , odpočinek , přikázání
2186 - Den Páně, křesťané , mlčení , odpočinek , rozjímání
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
2188 - Den Páně, klid , modlitba , obecné blaho , odpočinek
2189 - Den Páně    
2191 - Den Páně, neděle , osmý den   
2192 - Den Páně, neděle , osmý den