Číslo paragrafu: 1168

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:LITURGICKÝ ROK
Nová doba vzkříšení, počínaje od velikonočního třídení jako od svého světelného zdroje, prozařuje celý liturgický rok jeho jasem. Krok za krokem, z jedné i z druhé strany tohoto pramene, je rok proměňován liturgií. Je to skutečné „milostivé léto Páně“ (Lk 4,19). Ekonomie spásy je činná v rámci času, ale po svém naplnění v Ježíšových velikonocích a po seslání Ducha svatého závěr dějin se předem zakouší „v předchuti“ a Boží království vstupuje do naší doby.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2698 -  Den Páně, liturgický rok, liturgie, modlitba, modlitby-církve

Vybrané dle klíčových slov:

1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
764 - Boží království, malé stádce , církev-ustanovení , modlitba  
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1170 - Velikonoce-datum, liturgický rok , Velikonoce-rozdíl v slavení   
1176 - denní modlitba církve, liturgický rok , Písmo svaté-porozumění , žalmy-porozumění  
1194 - církevní rok, liturgický rok , tajemství-spásy   
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
1175 - denní modlitba církve, Den Páně , liturgický rok , modlitby-církve , nešpory
1215 - koupel znovuzrození, obnovení Duchem svatým , Boží království   
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
935 - apoštolové, nástupci apoštolů-biskupové , evangelium hlásání , Boží království  
1403 - eucharistie-záruka nebeské slávy, svět-pomíjející , večeře Páně , Boží království , druhý příchod Kristův
524 - Mesiáš-příchod, Bůh-Spasitel , advent , Ježíš Kristus-příchod , liturgický rok
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská , denní modlitba církve , chvála Boha , liturgický rok
1177 - denní modlitba církve, hymny , čtení Písma , lectio divina , liturgický rok