Číslo paragrafu: 1170

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:LITURGICKÝ ROK
Na nicejském sněmu (roku 325) se všechny církve dohodly, aby se křesťanské velikonoce slavily v neděli, po úplňku (14. nisanu), který nastává po jarní rovnodennosti. V důsledku lišících se způsobů, jak vypočítat 14. nisan, nepřipadají vždy velikonoce na Západě a na Východě na tentýž den. Tyto církve se dnes proto snaží o dohodu, aby opět slavily den Pánova vzkříšení v týž den.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
1176 - denní modlitba církve, liturgický rok , Písmo svaté-porozumění , žalmy-porozumění  
1194 - církevní rok, liturgický rok , tajemství-spásy   
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
1175 - denní modlitba církve, Den Páně , liturgický rok , modlitby-církve , nešpory
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
524 - Mesiáš-příchod, Bůh-Spasitel , advent , Ježíš Kristus-příchod , liturgický rok
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská , denní modlitba církve , chvála Boha , liturgický rok
1177 - denní modlitba církve, hymny , čtení Písma , lectio divina , liturgický rok