Číslo paragrafu: 1172

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:PŘIPOMÍNKY SVĚTCŮ V LITURGICKÉM ROCE
„Při slavení ročního okruhu Kristových tajemství uctívá svatá církev se zvláštní láskou blahoslavenou Bohorodičku Marii, která je nerozlučně spjata s vykupitelským dílem svého syna. V ní církev obdivuje a chválí nejvznešenější plod vykoupení. V ní jako v čistém obraze s radostí nazírá to, čím sama touží a doufá zcela být.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

971 -  kult-Mariánský, Bohorodička, úcta k Paně Marii, oslava-Panny Marie, růženec 2030 -  církev, církev-učitelský úřad, dějiny-církve, Maria, Maria-Matka církve

Vybrané dle klíčových slov:

1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
1170 - Velikonoce-datum, liturgický rok , Velikonoce-rozdíl v slavení   
1176 - denní modlitba církve, liturgický rok , Písmo svaté-porozumění , žalmy-porozumění  
1194 - církevní rok, liturgický rok , tajemství-spásy   
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička , Nejsvětější Trojice , Ježíš Kristus  
971 - kult-Mariánský, Bohorodička , úcta k Paně Marii , oslava-Panny Marie , růženec
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
1175 - denní modlitba církve, Den Páně , liturgický rok , modlitby-církve , nešpory