Číslo paragrafu: 1177

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KDY SLAVIT?
2. podnadpis:DENNÍ MODLITBA CÍRKVE
Hymny a modlitby na způsob litanií v denní modlitbě církve zapojují modlitbu žalmů do církevního roku tím, že zvýrazňují symboliku denní hodiny, liturgického údobí nebo svátku, který se slaví. Kromě toho i čtení Božího slova při každé hodince (s krátkými odpověďmi nebo tropary, jež po ní následují) a, při určitých hodinkách, četba Otců a duchovních učitelů odhalují hlouběji smysl slaveného tajemství, napomáhají chápat žalmy a připravují na tichou modlitbu. Lectio divina, při níž je Boží slovo čteno a meditováno, aby se proměnilo v modlitbu, je tím pevně zasazena do slavení liturgie.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2586 -  modlitba, modlitby-osobní, modlitby-společné, shromáždění, sobota

Vybrané dle klíčových slov:

1176 - denní modlitba církve, liturgický rok , Písmo svaté-porozumění , žalmy-porozumění  
1175 - denní modlitba církve, Den Páně , liturgický rok , modlitby-církve , nešpory
1174 - denní modlitba církve, chvála Boha , kněžství-všeobecné , liturgický rok , modlitby-církve
1178 - denní modlitba církve, pobožnosti , adorace , eucharistie , Nejsvětější svátost
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve , oslava-Boha , modlitba-proseb  
133 - čtení Písma, křesťané , Písmo svaté , poznání , Ježíš Kristus
2205 - čtení Písma, láska , láska-k bližnímu , misijní činnost , modlitba-Kristova
1169 - liturgický rok, liturgie , Velikonoce , Svatý týden , tajemství-vzkříšení
1171 - liturgický rok, svátky , tajemství-vtělení , Vánoce , zjevení Páně
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků , světci , příklad-svatých , přímluva-svatých
1154 - bohoslužba slova, čtení Písma , evangeliář , ambon , lekcionář
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
1163 - liturgická doba, liturgický rok , Den Páně , svátky , Velikonoce
1168 - velikonoční třídění, liturgický rok , milostivé léto Páně , Boží království , pramen-světla
1170 - Velikonoce-datum, liturgický rok , Velikonoce-rozdíl v slavení   
1194 - církevní rok, liturgický rok , tajemství-spásy   
2698 - Den Páně, liturgický rok , liturgie , modlitba , modlitby-církve
1096 - liturgie-křesťanská, liturgie-židovská , denní modlitba církve , chvála Boha , liturgický rok
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice