Číslo paragrafu: 1202

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek:LITURGICKÉ ODLIŠNOSTI A JEDNOTA TAJEMSTVÍ
2. podnadpis:LITURGICKÉ TRADICE A VŠEOBECNOST CÍRKVE
Různé liturgické tradice vznikly proto, aby napomáhaly poslání církve. Církve téže zeměpisné a kulturní oblasti dospěly ke slavení Kristova tajemství zvláštními projevy, příznačnými pro tamní kulturu: v tradici „pokladu víry“, v liturgickém symbolismu, v uspořádání bratrského společenství, v teologickém chápání tajemství a v různých způsobech svatosti. Tímto způsobem Kristus, světlo a spása všech národů, je představen národu a kultuře skrze liturgický život jedné církve, která je k nim poslána a v nichž je zakořeněna. Církev je všeobecná: může tedy pojmout do své jednoty všechno ryzí bohatství kultur.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

814 -  církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-rozmanitost, církve-místní 1674 -  křížová cesta, liturgické slavnosti, liturgie, náboženské tance, obřady-smysl 835 -  církev, církev-katolická, církev-univerzální, církve-rozmanitost, církve-místní 1967 -  blahoslavenství, Boží-království, Boží-přísliby, mravní-zákon, Nový zákon

Vybrané dle klíčových slov:

1201 - liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , věrnost-tradici
1207 - liturgie-rozmanitost, liturgie-kultura , obřady liturgické   
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní , liturgie , lektoři , Boží slovo
854 - inkulturace, církve-místní , evangelium-hlásání , kultury-národní , misie
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
1595 - církevní úřady, církve-místní , kněží , povolání-církve , společenství-farní
192 - vyznání víry, symboly , koncily , papežové  
1146 - člověk, symboly , znamení , komunikace  
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
1148 - viditelný svět, život-lidský , znamení , symboly , stvoření (tvor)
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní