Číslo paragrafu: 1227

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):KŘEST V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:KŘEST V CÍRKVI
Podle apoštola svatého Pavla má věřící skrze křest účast na Kristově smrti, s ním je pohřben a s ním vstane z mrtvých: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem“ (Řím 6,3-4). Pokřtění se „oblékli v Krista“. Působením Ducha svatého je křest obmytím, které očišťuje, posvěcuje a ospravedlňuje.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

790 -  církev, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, svátosti, údy-Kristova těla

Vybrané dle klíčových slov:

648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
1277 - život-nový, křest-nutnost ke spáse , církev   
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
2741 - modlitba, vzkříšení    
735 - Duch svatý-dary, život-nový , Boží láska , Nejsvětější Trojice-život  
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
654 - velikonoční tajemství, ospravedlnění , vzkříšení , vítězství-nad smrtí , Boží-děti
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život