Číslo paragrafu: 1258

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):NEZBYTNOST KŘTU
Církev byla vždy pevně přesvědčena, že ti, kteří podstoupili smrt pro víru, aniž ještě přijali křest, jsou pokřtěni vlastní smrtí pro Krista a s ním. Tento křest krve, stejně jako křest touhy, přináší plody křtu, i když není svátostí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2473 -  mučedníci, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě 

Vybrané dle klíčových slov:

1257 - spása-prostředky, nebe , evangelium-hlásání   
1260 - spása-prostředky, poznání-pravdy , velikonoční tajemství   
1281 - křest-touhy, spása-bez křtu vodou    
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
1011 - smrt, smrt-křesťanská , touha zemřít , JežíěšKistus-následování , povolání
1014 - smrt-náhlá, smrt-křesťanská , hodina smrti , smrt-připravenost , sv. Josef-patron šťastné smrti
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
1013 - reinkarnace, smrt-konečnost , smrt-křesťanská , život-jedinost , čas milosti
2299 - láska, láska-k bližnímu , smrt-křesťanská , umírající , život-lidský
2658 - modlitba, modlitba-modlitba a liturgie , smrt-křesťanská   
1006 - lidský úděl, přirozenost , smrt , smrt-křesťanská , odplata za hřích
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1688 - bohoslužba slova, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , smrt-křesťanská