Číslo paragrafu: 127

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Písmo svaté
Odstavec:Kánon Písma svatého
Podnadpis (římská čísla):Nový Zákon
Evangelium ve čtyřech podáních zaujímá v církvi jedinečné místo; dosvědčuje to úcta, jíž je zahrnuje liturgie, a zcela zvláštní přitažlivost, která v každé době působila na světce. „Není žádný lepší, vzácnější a úchvatnější text než evangelium. Pozorujte a uchovávejte [v srdci] to, co Kristus, náš Pán a Mistr, učil svými slovy a vykonal svými skutky.“ „Nade všechno mě udržuje ve chvílích vnitřní modlitby evangelium. V něm nalézám všechno, co potřebuje má ubohá duše. Odhaluji v něm stále nová světla, skrytý a tajemný smysl.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1154 -  bohoslužba slova, čtení Písma, evangeliář, ambon, lekcionář 2705 -  církevní otcové, duch, modlitba, modlitby-rozjímavé, rozjímání

Vybrané dle klíčových slov:

435 - Ježíš Kristus, modlitba , křesťané , vzývání Boha , modlitby-liturgické
2598 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2601 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , touha
2602 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , nemoce
2605 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , oběti
2606 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , přímluvy-Ježíše Krista
2607 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Stará smlouva
2609 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , srdce-obrácení
2610 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , Ježíš z Nazareta
2611 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , učedníci
2615 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova , trpělivost
2604 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , modlitba , modlitba-Kristova
2746 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , modlitba , modlitba-Kristova
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská , Boží-Syn   
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán , víra-křesťanská , podstata , přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý , Paraklétos , paravda , proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám , Boží-přísliby , Zákon , radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn , radostná zvěst , Slovo , milost
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
425 - Ježíš Kristus, učedníci , víra-předávání , hlásání , společenství-s Bohem