Číslo paragrafu: 1282

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST KŘTU
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Již od nejstarších dob byl křest udělován dětem, protože je to milost a Boží dar, který nepředpokládá lidské zásluhy; děti jsou křtěny ve víře církve. Vstup do křesťanského života otevírá přístup k pravé svobodě.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa
1283 - Boží milosrdenství, spása    
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása , Ježíš Kristus-život a smrt   
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1949 - blahoslavenství, spása    
414 - ďábel, svoboda , andělé , satan , pád-andělů
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon , spása , Kristus , modlitba
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození