Číslo paragrafu: 1329

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):JAK SE NAZÁVÁ TATO SVÁTOST?
Večeře Páně, protože jde o večeři, kterou měl Ježíš se svými učedníky v předvečer svého utrpení a o předjímání svatební hostiny Beránka v nebeském Jeruzalémě. Lámání chleba, protože tento typický obřad židovské večeře použil Ježíš, když požehnal a rozděloval chléb jako „první u stolu“, zvláště během Poslední večeře. Podle tohoto gesta ho učedníci poznali po jeho zmrtvýchvstání; tímto výrazem také první křesťané označovali svá eucharistická shromáždění. Tím vyjádřili, že všichni, kteří přijímají jediný rozlámaný chléb, Krista, vstupují do společenství s ním a vytvářejí s ním jedno tělo. Eucharistické shromáždění [synaxis], poněvadž eucharistie se slaví ve shromáždění věřících, jež jsou viditelným výrazem církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1382 -  eucharistie-oběť, oběť-na kříži, svaté přijímání, Ježíš Kristus-spojení s věřícími  790 -  církev, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, svátosti, údy-Kristova těla 1348 -  eucharistické shromáždění, Ježíš Kristus-kněžství, biskup-in persona Christi, bohoslužba-předsedající, amen

Vybrané dle klíčových slov:

1340 - Poslední večeře, pascha-nová , eucharistie-ustanovení , křest , poslední přechod
610 - dobrovolnost-Kristovy oběti, večeře Páně , Nová smlouva , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , oběť-na kříži
1342 - eucharistie-v prvotní církvi, lámání chleba , památka   
1343 - eucharistie-doba slavení, lámání chleba , život-církve , eucharistie-neděle , Den Páně
1377 - eucharistie, lámání chleba , eucharistie-Kristova přítomnost   
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
621 - dobrovolnost-Kristovy oběti, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , eucharistie , vykoupení
1403 - eucharistie-záruka nebeské slávy, svět-pomíjející , večeře Páně , Boží království , druhý příchod Kristův
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně , lámání chleba , eucharistie , tělo a krev Kristovi
611 - eucharistie-ustanovení, památka , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , večeře Páně , apoštolové-kněží
949 - učedníci, apoštolské učení , bratrské společenství , lámání chleba , modlitba
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba