Číslo paragrafu: 1362

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PAMÁTKA KRISTOVY OBĚTI A JEHO TĚLA, CÍRKVE
Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, zpřítomnění a svátostné obětování jeho jediné oběti v liturgii církve, která je jeho tělem. Ve všech eucharistických modlitbách, po slovech ustanovení, nacházíme modlitbu, která se nazývá anamneze nebo památka.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1103 -  anamneze, doxologie, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, dějiny spásy-liturgie

Vybrané dle klíčových slov:

1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1103 - anamneze, doxologie , Duch svatý-Duch svatý a liturgie , liturgie , dějiny spásy-liturgie
1354 - anamneze, eucharistie , přímluvy , společenství církve , obětování
1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
1363 - památka, eucharistie , vzpomínka , zpřítomění-velikonoce , život-víry
1350 - obětní dary, eucharistická oběť , dary-chleba a vína , offertorium  
1357 - obětování, eucharistická oběť , eucharistie-Kristova přítomnost , tělo a krev Kristovi  
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , eucharistie , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-Vykupitel
1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , kněží , kněžství-služebné , modlitby-církve