Číslo paragrafu: 1365

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PAMÁTKA KRISTOVY OBĚTI A JEHO TĚLA, CÍRKVE
Jako památka Kristovy velikonoční oběti je eucharistie také obětí. Obětní ráz eucharistie se projevuje v samotných slovech ustanovení: „To je mé tělo, které se za vás vydává“, a „tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá“ (Lk 22,19-20). Kristus dává v eucharistii totéž tělo, které za nás vydal na kříži, tutéž krev, kterou prolil „za všechny na odpuštění hříchů“ (Mt 26,28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2100 -  bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství 1846 -  andělé, bytosti-duchové, hřích-prvotní, hříchy, hříšníci

Vybrané dle klíčových slov:

1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži , kněžství , vykoupení-ovoce , památka
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1363 - památka, eucharistie , vzpomínka , zpřítomění-velikonoce , život-víry
1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
1330 - eucharistie, památka , Nejsvětější svátost , svatá a božská liturgie , Nejsvětější svátost
1322 - eucharistie, kněžství-všeobecné , uvedení do křesťanského života , život-křesťanský  
1324 - eucharistie, pramen-života , život-křesťanský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie  
1325 - eucharistie, život-božský , ekonomie spásy (božská)-eucharistie , lámání chleba  
1334 - eucharistie, chléb a víno-ve Starém zákoně , mana , kalich požehnání , eucharistie-ustanovení
1344 - eucharistie, velikonoční tajemství , úzká cesta , nebeská hostina , Boží království