Číslo paragrafu: 1366

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PAMÁTKA KRISTOVY OBĚTI A JEHO TĚLA, CÍRKVE
Eucharistie je tedy obětí, protože zpřítomňuje oběť kříže, protože je její památkou a protože přivlastňuje její ovoce: „[Kristus] Bůh a náš Pán předtím, než se obětoval Bohu Otci jednou provždy svou smrtí na oltáři kříže, aby (jim) zjednal věčné vykoupení; vzhledem k tomu, že jeho kněžství nemělo vyhasnout jeho smrtí (Žid 7,24.27), při Poslední večeři, v noci, kdy byl zrazen (1 Kor 11,23), [chtěl] zanechat církvi, své milované nevěstě, viditelnou oběť (jak vyžaduje lidská přirozenost), kterou by byla zpřítomňována ona oběť krvavá, kterou měl přinést jednou provždy na kříži a jejíž památka by se prodlužovala až do konce světa (1 Kor 11,23); spasitelná síla téže oběti by se pak vylévala na odpuštění hříchů, kterých se každodenně dopouštíme.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

613 -  Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť, hříchy, vykoupení, oběť-Nové smlouvy

Vybrané dle klíčových slov:

1365 - eucharistická oběť, památka , eucharistie , Nová smlouva , odpuštění-hříchů
1364 - eucharistická oběť, eucharistie , zpřítomění-oběti na kříži , památka , vyyloupení
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť , anamneze , modlitby-eucharistické , památka
1326 - eucharistická oběť, eucharistie , život-věčný , liturgie-nebeská  
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie , Ježíš Kristus-Vykupitel , obět-Ježíše Krista , shromáždění
1565 - eucharistická oběť, kněží , spása , svátost kněžství , svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova , Nová smlouva , sebeobětování , souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti , liturgie , matka , oběti
1689 - eucharistická oběť, eucharistie , liturgické slavnosti , liturgie , pohřeb-křesťanský
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti , liturgie , matka , modlitba
2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
1341 - památka, slavení Kristovy památky , eucharistie , eucharistie-ustanovení , liturgické úkony
1363 - památka, eucharistie , vzpomínka , zpřítomění-velikonoce , život-víry
1350 - obětní dary, eucharistická oběť , dary-chleba a vína , offertorium  
1357 - obětování, eucharistická oběť , eucharistie-Kristova přítomnost , tělo a krev Kristovi