Číslo paragrafu: 1375

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOSTNÁ OBĚŤ: DÍKŮVZDÁNÍ, PAMÁTKA, PŘÍTOMNOST
2. podnadpis:PŘÍTOMNOST KRISTA SKRZE MOC JEHO SLOVA A DUCHA SVATÉHO
Kristus se stává přítomný v této svátosti proměněním chleba a vína ve své tělo a ve svou krev. Církevní otcové vždy rozhodně vyjadřovali víru církve v účinnost Kristových slov a působení Ducha svatého, díky nimž nastává toto proměnění. Svatý Jan Zlatoústý například tvrdí: „Nezpůsobí to člověk, že se obětní dary stanou Kristovým tělem a krví, nýbrž sám Kristus, který byl za nás ukřižován. Kněz jako Kristův zástupce pronáší slova, ale jejich moc a milost jsou Boží. Toto je moje tělo, říká kněz a toto slovo proměňuje obětní dary.“ A svatý Ambrož o eucharistickém proměňování říká: „Nejde o prvek vytvořený přírodou, nýbrž o podstatu způsobenou slovy proměňování, a účinnost proměňování je větší než přírodní účinnost, protože následkem proměňování se změní přirozenost … Kristovo slovo, jež mohlo stvořit z ničeho to, co dosud neexistovalo, nemůže snad přeměnit v jinou podstatu to, co už existuje? Dát novou přirozenost věcem není menší skutek než ji přeměnit.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1105 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary 1128 -  ex opere operantis, svátosti-spásy, svátosti -udělovatel   298 -  Bůh-Stvořitel, hříšníci, vzkříšení, světlo-víry, život

Vybrané dle klíčových slov:

1412 - eucharistická znamení, proměňování , eucharistie , svolávání Ducha svatého  
1413 - přepodstatnění, proměňování , Ježíš Kristus-oslavený , eucharistie-Kristova přítomnost  
1006 - lidský úděl, přirozenost , smrt , smrt-křesťanská , odplata za hřích
329 - andělé, bytosti-duchové , přirozenost , duch , služba
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
1408 - eucharistie-součásti, hlásání Božího slova , díkuvzdání , proměňování , svaté přijímání
470 - Ježíš Kristus, božství , lidství , přirozenost , Nejsvětější Trojice
475 - vůle-kristova, poslušnost-Kristova , Ježíš Kristus , přirozenost , spása
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
252 - bytnost, hypostaze , osoba , podstata , přirozenost