Číslo paragrafu: 1446

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
2. podnadpis:SVÁTOST ODPUŠTĚNÍ
Kristus ustanovil svátost pokání pro všechny hříšné členy své církve, především pro ty, kteří upadli do těžkého hříchu po křtu a ztratil tak křestní milost a zasadili ránu církevnímu společenství. Těmto nabízí svátost pokání novou možnost obrátit se a znovu získat milost ospravedlnění. Církevní otcové mluví o této svátosti jako o „druhém břevnu spásy po ztroskotání, zaviněném ztrátou milosti“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

979 -  odpuštění-hříchů, klíče království, křest, možnost odpuštění, zlo 1856 -  hříchy, hříchy-smrtelné, klení, obrácení, srdce 1990 -  milost, odpuštění, ospravedlnění, otroctví, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

1224 - hříšníci, Ježíš Kristus , Boží-spravedlnost , Jan Křtitel  
2317 - hříšníci, láska , láska-k bližnímu , mír , násilí
2616 - hříšníci, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , kněžství , mlčení
2018 - ospravedlnění    
2019 - ospravedlnění    
1436 - pokání, eucharistie-lék , smíření s Bohem , život-z Krista , hříchy-smrtelné
1429 - pokání, obrácení-druhé , milosrdenství-Ježíšovo , svátosti-uzdravování  
1432 - pokání, srdce-nové , Boží láska , spása , hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše , spravedlnost , zpytování svědomí , kříž-každodení
1437 - pokání, odpuštění hříchů , zbožnost , bohopocta-úkony , modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu , milosrdenství Boží , srdce Ježíšovo , radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření , všední hříchy , hříchy-lehké , vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění , svátost pokání a smíření , modlitba , odříkání
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem , svaté přijímání , svátost pokání a smíření , společenství církve-plné
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
545 - Boží-království, hříšníci , obrácení , milosrdenství , Ježíš Kristus-život veřejný
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci , Ježíš Kristus-Boží Syn , hříchy , milosrdenství
603 - hříchy, hříšníci , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , opuštěnost , smíření-s Bohem
1609 - bolest, hříšníci , láska-manželská , pád-člověka , přilnutí
2677 - důvěra, hříšníci , Maria , modlitba , modlitba-Mariina