Číslo paragrafu: 1477

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ODPUSTKY
2. podnadpis:VE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
„Stejně jak náleží k tomuto pokladu opravdu nesmírná, nesrovnatelná a stále nová cena, jakou mají u Boha modlitby a dobré skutky blahoslavené Panny Marie a všech svatých, kteří se posvětili Kristovou milostí, kráčejíce v jeho stopách, a vykonali díla příjemná Otci tak, že úsilím o svou vlastní svatost spolupracovali na spáse svých bratří v jednotě mystického těla.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

969 -  Maria-Matka církve, Maria Matka víry, Maria-přímluvkyně, Maria-pomocnice 

Vybrané dle klíčových slov:

967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
968 - Maria-Matka církve, spolupráce-Panny Marie , Maria-spolupráce na vykoupení , poslušnost víry  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina
1478 - odpustky, moc svazovat a rozvazovat , tresty-časné , skutky zbožnosti , pokání
1498 - odpustky, rozdělení-církve , tresty-časné , očistec , duše v očistci
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
1472 - hříchy-dvojí následek, odpustky , věčný trest , tresty-za hřích , očistec
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
1479 - společenství svatých, zemřelí , odpustky , tresty-časné  
966 - Maria-Neposkvrněná, Maria-nanebevzetí , Maria-královna všeho tvorstva , Maria-Matka církve