Číslo paragrafu: 1479

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla):ODPUSTKY
2. podnadpis:ZÍSKAT ODPUSTKY OD BOHA PROSTŘEDNICTVÍM CÍRKVE
Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1032 -  modlitby-za zemřelé, očistec, eucharistie, památka zesnulých, modlitba-za duše v očistci

Vybrané dle klíčových slov:

1478 - odpustky, moc svazovat a rozvazovat , tresty-časné , skutky zbožnosti , pokání
1498 - odpustky, rozdělení-církve , tresty-časné , očistec , duše v očistci
1471 - odpustky, pokání , svátost pokání a smíření , tresty-časné , vina
1473 - tresty-časné, smrt-křesťanská , odpustky , skutky-milosrdenství a lásky  
1055 - přímluvy-za duše v očistci, společenství svatých , zemřelí , život-věčný , eucharistie
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1472 - hříchy-dvojí následek, odpustky , věčný trest , tresty-za hřích , očistec
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1010 - smrt-smysl, smrt-křesťanská , zemřelí , smrt-zisk , smrt-narození pro nebe
637 - sestoupení do pekel, smrt , spravedliví , zemřelí , nebe
958 - společenství-se zemřelými, modlitba-za zemřelé , památka zesnulých , zemřelí , církev-tři stavy
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
1016 - smrt, tělo , duše , vzkříšení-těla , zemřelí
1018 - smrt, následek hříchu , smrt-nutnost  , zemřelí
1371 - eucharistická oběť, eucharistie , modlitba , modlitby-za zemřelé , zemřelí