Číslo paragrafu: 1505

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):JEHO ZÁKLADY V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:KRISTUS - LÉKAŘ
Kristus, pohnut tolikerým utrpením, nejen dovolil, aby se ho nemocní dotýkali, ale bere jejich trápení za své: „Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Mt 8,17). Avšak neuzdravil všechny nemocné. Jeho uzdravení byla znamením příchodu Božího království. Ohlašovala mnohem radikálnější uzdravení: vítězství nad hříchem a nad smrtí skrze jeho velikonoční oběť. Kristus vzal na kříži na sebe celou tíži zla a „sňal hříchy světa“ (Jan 1,29); nemoc je pouze důsledkem. Svým utrpením a svou smrtí na kříži dal Kristus utrpení nový smysl: od té doby nás utrpení může připodobnit Kristu a spojit s jeho vykupitelským utrpením.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

440 -  Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská 307 -  Boží-plán (spásy), bližní, člověk, spolupráce, modlitba

Vybrané dle klíčových slov:

1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1502 - nemoce, hříchy , Izrael , obrácení , utrpení
1503 - nemoce, uzdravení , Ježíš Kristus-lékař , láska , soucit
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
1504 - uzdravení-víra, Ježíš Kristus-lékař , nemoce , uzdravování nemocných  
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
649 - moc-nad životem, Syn člověka , utrpení Ježíše Krista , vzkříšení  
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění , utrpení Ježíše Krista , život-věčný  
1508 - charisma-uzdravování, charismata , uzdravování nemocných , utrpení-smysl , slabost
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1044 - nebeský Jeruzalém, vesmír-obnova , bolest , nemoce , smrt
1513 - pomazání-nemocných-liturgie, obřady latinské , uzdravování , nemoce , záchrana