Číslo paragrafu: 1523

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SLAVENÍ TÉTO SVÁTOSTI
Příprava na poslední přechod. Je-li svátost nemocných udělována všem, kteří trpí těžkou nemocí nebo slabostí, tím spíše ji dostávají ti, kteří se chystají opustit tento život; proto se také nazývá „sacramentum exeuntium“. Pomazání nemocných dokonává naše připodobnění se Kristově smrti a vzkříšení, započaté křtem. Doplňuje svatá pomazání, která poznamenávají celý křesťanský život: křestní pomazání, které v nás zpečetilo nový život, a biřmovací pomazání, které nás posílilo pro životní boj. Toto poslední pomazání ochraňuje konec naší pozemské existence jakoby pevnou hradbou se zřetelem na poslední boje před vstupem do Otcova domu.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1020 -  život-věčný, smrt-přechod k Bohu, viatikum, blažené patření, svět-pozemský 1294 -  olej katechumenů, olej nemocných, křižmo, pomazání, zasvěcení 1020 -  život-věčný, smrt-přechod k Bohu, viatikum, blažené patření, svět-pozemský

Vybrané dle klíčových slov:

1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
1502 - nemoce, hříchy , Izrael , obrácení , utrpení
1503 - nemoce, uzdravení , Ježíš Kristus-lékař , láska , soucit
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1526 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1527 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , bolest  
1528 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , tělo , bolest
1529 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , bolest , choroby  
1530 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1532 - poslední přechod, stáří , svátosti-spásy , svátosti-uzdravování , utrpení
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo