Číslo paragrafu: 1524

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Podnadpis (římská čísla):POKRM NA CESTU (VIATIKUM), POSLEDNÍ SVÁTOST KŘESŤANA
Církev kromě pomazání nemocných poskytuje těm, kteří se chystají opustit tento život, eucharistii jako pokrm na cestu. Je-li přijata v této chvíli přechodu k Otci, má společenství Kristova těla a krve mimořádný význam a důležitost. Je semenem věčného života a silou vzkříšení podle slov Páně: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). Eucharistie, svátost Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, je v takových případech svátostí přechodu ze smrti do života, z tohoto světa k Otci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1392 -  potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst

Vybrané dle klíčových slov:

1525 - pomazání-nemocných, viatikum , svátost pokání a smíření , svátosti připravující na věčnou vlast  
1499 - pomazání-nemocných, modlitby-církve , svátosti-uzdravování , utrpení Ježíše Krista , utrpení-lidské
1510 - pomazání-nemocných, modlitby-prosebné , nemoce , odpuštění-hříchů , uzdravování nemocných
1511 - pomazání-nemocných, svátosti-ustanovení , nemoce , Jakub-apoštol , uzdravování nemocných
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1514 - pomazání-nemocných, nemoce , stáří , nebezpečí smrti  
1518 - pomazání-nemocných, slovo Boží , nemoce , úkon kajícnosti  
1521 - pomazání-nemocných, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , svátosti-uzdravování , utrpení-smysl , spása
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
1526 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1527 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , bolest  
1528 - pomazání-nemocných, stáří , svátosti-uzdravování , tělo , bolest
1529 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , bolest , choroby  
1530 - pomazání-nemocných, svátosti-uzdravování , mazání olejem , poslední pomazání  
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1500 - nemoce, pomazání-nemocných , zkouška-člověka , utrpení , život-lidský
1523 - nemoce, pomazání-nemocných , poslední přechod , smrt-křesťanská , život-křesťanský
1531 - pomazání, pomazání-nemocných , svátosti-uzdravování , mazání olejem  
1001 - čas vzkříšení, poslední den , svět-konec , vzkříšení-mrtvých , druhý příchod-Kristův