Číslo paragrafu: 153

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Charakteristické rysy víry
Podnadpis (římská čísla):Víra je milost
Když svatý Petr vyznává, že Ježíš je Kristus, Syn Boha živého, Ježíš mu říká: „...nezjevilo ti to tělo a krev, ale můj nebeský Otec“ (Mt 16,17). Víra je Boží dar, nadpřirozená ctnost, kterou vlévá Bůh. „K tomu, aby se nám dostalo této víry, je potřebná předcházející a pomáhající Boží milost a vnitřní pomoc Ducha svatého, aby se on dotkl srdce a obrátil je k Bohu, otevřel duchovní zrak a dal ‘všem, aby s radostí souhlasili s pravdou a věřili v pravdu’.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

552 -  apoštolové, autorita církve, Boží-království, Petr (apoštol), církev-ustanovení 1814 -  ctnosti, ctnosti-božské, víra, víra-teologální ctnost  1996 -  milost, ospravedlnění, přirozenost-božská   2606 -  Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-modlitba, modlitba, modlitba-Kristova, přímluvy-Ježíše Krista

Vybrané dle klíčových slov:

54 - milost, Slovo , svědectví , prarodiče , spoločenství
1988 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská , víno , vzkříšení
1989 - milost, obrácení , odpuštění-hříchů , ospravedlnění , přirozenost-lidská
1990 - milost, odpuštění , ospravedlnění , otroctví , srdce
1993 - milost, obrácení , ospravedlnění , spolupráce-s Bohem , svíce
1995 - milost, ospravedlnění , znovuzrození   
1996 - milost, ospravedlnění , přirozenost-božská   
1998 - milost, nadpřirozenost , rozum , život-nadpřirozený , transcendence
2000 - milost, milost-posvěcující , nadpřirozený dar   
2001 - milost, milost-posvěcující    
2005 - milost, řád-nadpřirozený , život-svatých   
2017 - milost, utrpení Ježíše Krista    
2021 - milost    
2022 - milost, touha    
2713 - milost, modlitba , modlitby-vnitřní , pokora , smlouva
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1036 - svoboda, odpovědnost , peklo , těsná brána , temnota
1216 - osvícení, Boží dar , pečeť , světlo  
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
277 - Boží-všemohoucnost, milost , hřích , přátelství