Číslo paragrafu: 1535

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
V těchto svátostech ti, kteří již byli posvěceni křtem a biřmováním pro obecné kněžství, mohou přijmout zvláštní posvěcení. Ti, kteří přijímají svátost kněžství, jsou posvěceni, „aby ve jménu Kristově … pásli církev Božím slovem a Boží milostí“. A „křesťanští manželé jsou k povinnostem a důstojnosti svého stavu posilováni jakoby svěceni zvláštní svátostí“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

784 -  církev-kněžství, Ježíš Kristus-kněžství, kněžství-všeobecné, křest 

Vybrané dle klíčových slov:

1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti