Číslo paragrafu: 1556

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:BISKUPSKÉ SVĚCENÍ - PLNOST SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
Aby splnili své vznešené poslání, „Kristus obdařil apoštoly zvláštním vylitím ducha svatého … Také oni svým pomocníkům předali vkládáním rukou duchovní dar, který v biskupském svěcení došel až k nám“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

862 -  Petr (apoštol), biskupové, církev-apoštolská, církev-pastýři 

Vybrané dle klíčových slov:

1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové