Číslo paragrafu: 1559

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:BISKUPSKÉ SVĚCENÍ - PLNOST SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
„Členem biskupského sboru se někdo stává svátostným svěcením a hierarchickým společenstvím s hlavou a členy sboru.“ Základní rys a kolegiální povaha biskupského stavu se projevují, mimo jiné, ve starobylé praxi církve, která pro posvěcení nového biskupa vyžaduje účast více biskupů. Pro oprávnění ke svěcení biskupa se dnes vyžaduje zvláštní výnos římského biskupa, protože ten je svrchovaným viditelným poutem společenství místních církví v jediné církvi a ručitelem jejich svobody.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

877 -  hierarchie, biskupové, bratrské společenství, diecéze, Petr (apoštol) 882 -  pravomoc-nad celou církví, biskupové, biskupský sbor, papež, pramen-jednoty

Vybrané dle klíčových slov:

881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1594 - biskupský sbor, kněží , papež , svátost kněžství , svátosti
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové